Friday, 21 June 2013

Al-Quran Wakaf Ibtida

Teks : AizmallgedungbukuonlineRM75+ RM12 (Pos skynet) = RM87 (Semenanjung)
RM75 +RM15 Sabah, Sarawak
 
 
 
Naskah al-Quran ini menggunakan warna: Merah, Hijau dan Biru, di mana bagi warna merah, seseorang itu boleh berhenti pada akhir ayat yang berwarna merah dan memulakan ayat pada awal perkataan yang berwarna merah. Begitu juga dengan warna hijau di mana seseorang itu boleh berhenti pada akhir perkataan yang berwarna hijau dan memulakan bacaan pada awal perkataan yang berwarna hijau. Manakala warna biru pula seseorang itu boleh berhenti pada perkataan yang berwarna biru dan memulakan bacaan pada perkataan selepasnya tanpa mengulang kembali perkataan yang berwarna biru.
 

No comments:

Post a Comment